Ansatte


Fullmektig
61 10 50 08

Bibliotekar
61 10 50 27

Biblioteksjef
61 10 50 28

Bibliotekar
61 10 50 20

Bibliotekar
61 10 50 21

Fullmektig
61 10 50 27

Bibliotekar
61 10 50 25

Bibliotekar - Fjernlån
61 10 50 18

Bibliotekar
61 10 50 23

Litteraturhuskoordinator
61 10 50 17

Berit Strømshoved, Alice Odland, Grete Haug, Grethe Borgen, Gunilla Klevbrink, Kari S. Haugødegård, Hege Gjerdbakken, Sissel Fjeldet, Synnøve Bratberg, Vegard Gundersen, Jon Esteban Furøy