Ansatte


Fullmektig
61 24 71 49

Bibliotekar
 

Biblioteksjef
61 24 71 45

Bibliotekar
 

Bibliotekar
61 24 71 46

Fullmektig
61 24 71 53

Bibliotekar
 

Bibliotekar - Fjernlån
61 24 71 43

Bibliotekar
61 24 71 48

Litteraturhuskoordinator
 

Berit Strømshoved, Alice Odland, Grete Haug, Grethe Borgen, Gunilla Klevbrink, Kari S. Haugødegård, Hege Gjerdbakken, Sissel Fjeldet, Synnøve Bratberg, Vegard Gundersen, Jon Esteban Furøy