Lånereglement

  • Det er gratis å låne på biblioteket. Du kan kun låne hvis du har med lånekort. Første lånekort er gratis, tapt lånekort erstattes for kr. 20,-.
  • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort.
  • Normal lånetid er 4 uker. Dvd og cd-rom har 1 ukes lånetid.
  • Film lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.
  • Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan du gjøre via sms, internett, Bibliofil-appen (iPhone/Android), eller ved å ta kontakt med biblioteket.
  • For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes.
  • Du får nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge. For å få lånekort kreves adresse og fødselsnummer.
  • Adresseinformasjon og fødselsnummer vil bli brukt i kommunikasjon med kommunalt faktureringssytem.

For sen innlevering.

Når purring er sendt via e-post eller brev, må låner betale gebyr:
1. purring: kr. 30,-
2. purring: kr. 70,-
3. purring; kr. 140,-

Tapt materiale må erstattes etter egne satser. Purregebyr i forbindelse med erstatning er kr 100,- for voksne og kr 50,- for barn. Purringene er knyttet til låner og dato for utlån. Hvis en låner bøker for eksempel 2 dager på rad og ikke leverer i tide, vil det ved forfall for først lånte bok gå ut purring med kr. 30,-. Dagen etter går purring ut på boka som var lånt en dag seinere. Den purringen vil da være på 70,-. Ved levering av begge bøkene vil gebyret være kr. 70.

Purringer kan bare betales med kort eller kontant i skranken på biblioteket.

Lån fra andre bibliotek

Bøker som biblioteket ikke eier, kan eventuelt lånes inn fra andre bibliotek. Da gjelder eierbibliotekets regler. Lån bibliotekene imellom begrenses som regel til bøker. Innlån til studenter betjenes vanligvis av studiestedets bibliotek.