Vis Lillehammer bibliotek i et større kart

Adresse

Lillehammer bibliotek Wiesesgate 2
Pb. 986
2626 Lillehammer

Tlf: 61 24 71 40
E-post:

Telefon- og e-postliste
Veiledning voksen 61 24 71 50
Veiledning barn 61 24 71 60

Fullmektig
61 10 50 08

BIbliotekar
61 10 50 27

Biblioteksjef
61 10 50 28

Fullmektig
61 10 50 16

Bibliotekar
61 10 50 20

Bibliotekar
61 10 50 25

Bibliotekar - Fjernlån
61 10 50 18

Bibliotekar
61 10 50 21

Bibliotekar
61 10 50 23

Litteraturhuskoordinator
61 10 50 17
Grethe Borgen, Kari S. Haugødegård, Hege Gjerdbakken, Sissel Fjeldet, Vegard Gundersen