Vis Lillehammer bibliotek i et større kart

Adresse

Lillehammer bibliotek Wiesesgate 2
Pb. 986
2626 Lillehammer

Tlf: 61 24 71 40
E-post:

Telefon- og e-postliste
Veiledning voksen 61 24 71 50
Veiledning barn 61 24 71 60

Fullmektig
61 24 71 49

BIbliotekar
 

Biblioteksjef
61 24 71 45

Fullmektig
61 24 71 53

Bibliotekar
 

Bibliotekar
 

Bibliotekar - Fjernlån
61 24 71 43

Bibliotekar
61 24 71 46

Bibliotekar
61 24 71 48

Litteraturhuskoordinator
 
Grethe Borgen, Kari S. Haugødegård, Hege Gjerdbakken, Sissel Fjeldet, Synnøve Bratberg, Vegard Gundersen