Detaljer

Bokomslag Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom
av Judith A. Cohen

Utgitt: 2018
Form: Bok
Emner: Barn Sorg Terapi Traumer
Plassering: Faglitteratur
Hylleplass: 618.92852 COH
Avdeling: Voksenavdeling
Status: Utlånt

Omtale

Denne boken er en lærebok for studenter innen psykologi og helsefag, og til profesjonelle som arbeider med barn og familier. Den er oppdatert med ny forskning innen nevropsykologi, utviklingspsykologi og forskning på behandling av traumer hos barn med et særlig fokus på barn som har vært utsatt for tidlige og vedvarende seksuelle overgrep. Arbeid med foreldres egne reaksjonsmønstre og relasjoner til barnet står sentralt. Boken er rikt illustrert med eksempler, drøftinger av typiske problemområder og reproduserbare støtteark. Omtalen er utarbeidet av BS.