Detaljer

Bokomslag Mot stjernene
om nødvendigheten av å sette seg de høyeste mål
av Carsten Jensen

Utgitt: 2019
Form: Bok
Emner: Ungdom Personlighetsutvikling Samfunnsengasjement Sosial endring
Plassering: Faglitteratur
Hylleplass: 305.235 JEN
Avdeling: Voksenavdeling
Status: På hylla

Omtale

Carsten Jensen er blant Danmarks mest toneangivende forfattere og journalister. Denne utgivelsen følger i sporet etter pamfletten 'Kjellermennesker: om populisme og vanskeligheten med å være menneske' (norsk overs. 2018). I 'Mot stjernene' forsøker Jensen å kartlegge den oppvoksende generasjon og dens særpreg. Han går i dialog med den tyske sosiologen Ulrich Bechs tanker, for å reflektere over konsekvensene av smarttelefoner og uavbrutt nettilkobling. Jensen tar også utgangspunkt i møter med unge, og NRK-serien SKAM, for å sirkle inn generasjonen som er født rundt eller etter årtusenskiftet. Videre spør han seg om denne generasjonen står for en utpreget kollektivisme og vi-tenkning, eller atomisering og avmakt. Dessuten står klimaendringene på døren. Drømmer de unge stort nok?