Detaljer

Bokomslag Grønn markedsføringsledelse
om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring
av Arne Nygaard

Utgitt: 2019
Form: Bok
Emner: Bærekraftig utvikling Klima Miljø Markedsføring
Plassering: Faglitteratur
Hylleplass: 658.8 NYG
Avdeling: Voksenavdeling
Status: På hylla

Omtale

Boken omhandler entreprenørskap, strategi og markedsføring i et bærekraftig perspektiv. Forfatteren vektlegger bedriftenes rolle som sentrale endringsaktører i norsk økonomi, og han fremsetter en ny, «grønn» bedriftsøkonomisk modell, der bedriftsstrategier forankres i bærekraftig virksomhet. I en slik modell må resultatforståelsen være tredelt, og vektlegge miljødimensjoner og sosiale forhold så vel som de økonomiske. Et bærekraftig perspektiv endrer radikalt på forståelsen av produkters livssyklus, og dermed bedriftenes ansvar ovenfor kunder på sikt. Dette virker inn på bedriftenes image, brand og tillit i markedet. Målet med denne boken er at studenter skal kunne identifisere «grønne» verdier og segmenter, for deretter å omsette disse til strategier, planer og beslutninger for bedriftene. Studentene skal også være i stand til å rapportere bærekraftige resultater til interessenter som kunder, eiere og ansatte. Omtalen er utarbeidet av BS.