Detaljer

Bokomslag Demokrati i trøbbel
et essay om hvordan og hvorfor demokratier kan gå i stykker
av Bård Larsen

Utgitt: 2018
Form: Bok
Emner: Essays Demokrati
Plassering: Faglitteratur
Hylleplass: 321.8 LAR
Avdeling: Voksenavdeling
Status: På hylla

Omtale

Hva kjennetegner et liberalt demokrati, og hvilke forutsetninger behøver det liberale demokratiet for å fungere? Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne boken. Ifølge forfatteren, lever vi i dag i en tid preget av sviktende tillit til demokratiet, med mistillit og fatalisme. Dette har sin rot i mangfoldet av virkelighetsforståelser, noe som setter kampen om sannheten i spill. Selv om det liberale demokratiet har mange iboende problemer, kan det godt være at alternativet er verre, skriver forfatteren, Bård Larsen. Han er historiker og tilknyttet tenketanken Civita. Omtalen er utarbeidet av BS.